ក្រុម​របស់​យើង

ក្រុម​របស់​យើង

បុគ្គលិករបស់យើងពិតជាអស្ចារ្យក្នុងសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេរួមគ្នាជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យ Kingflex ក្លាយជាកន្លែងធ្វើការដ៏រីករាយ និងផ្តល់រង្វាន់។ក្រុម Kingflex គឺជាក្រុមដ៏តឹងតែង និងមានទេពកោសល្យ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរួមគ្នានៃការផ្តល់សេវាកម្មលំដាប់ទីមួយជាប់លាប់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។Kingflex មាន​វិស្វករ​ជំនាញ​ចំនួន​ប្រាំបី​នាក់​នៅក្នុង​នាយកដ្ឋាន R & D, 6 នាក់​ជំនាញ​ផ្នែក​លក់​អន្តរជាតិ, បុគ្គលិក 230 នាក់​នៅក្នុង​នាយកដ្ឋាន​ផលិតកម្ម។